Strategia Națională privind Economia Circulară și potențialul uriaș al dozelor din aluminiu în asigurarea circularității ambalajelor

În plin proces de definire a Planului de Acțiune pentru aplicarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară, România face pași către tranziția de la o economie liniară la una bazată pe conservarea și valorificarea resurselor. Cu o analiză a 14 sectoare de activitate, Strategia vizează și sectorul dedicat alimentelor și băuturilor, pentru care principala problemă identificată este utilizarea nesustenabilă a ambalajelor și reciclarea acestora. Reciclabile la infinit, dozele din aluminiu reprezintă ambalajul cu potențial uriaș în formularea unor soluții pentru producție durabilă și păstrarea resurselor în cerc.