• 01 00 00 – DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR
  • 01 01 00-deseuri de la excavarea minereurilor
   • 01 01 01-deseuri de la excavarea minereurilor metalifere
   • 01 01 02-deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere
  • 01 03 00-deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere
   • 01 03 04 * -reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
   • 01 03 05 * -alte reziduuri cu continut de substante periculoase
   • 01 03 06-reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05
   • 01 03 07 * -alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere
   • 01 03 08-deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07
   • 01 03 09-namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07
   • 01 03 99-alte deseuri nespecificate
  • 01 04 00-deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere
   • 01 04 07 * -deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea, fizica si chimica a minereurilor nemetalifere
   • 01 04 08-deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decât cele specificate la 01 04 07
   • 01 04 09-deseuri de nisip si argila
   • 01 04 10-deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07
   • 01 04 11-deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decât celespecificate la 01 04 07
   • 01 04 12-reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11
   • 01 04 13-deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07
   • 01 04 99-alte deseuri nespecificate
  • 01 05 00-noroaie de foraj si alte deseuri de la forare
   • 01 05 04-deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce
   • 01 05 05 * -deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri
   • 01 05 06 * -noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase
   • 01 05 07-noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06
   • 01 05 08-noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06
   • 01 05 99-alte deseuri nespecificate
 • 02 00 00 – DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VÂNATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR
  • 02 01 00-deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânatoare si pescuit
   • 02 01 01-namoluri de la spalare si curatare
   • 02 01 02-deseuri de tesuturi animale
   • 02 01 03-deseuri de tesuturi vegetale
   • 02 01 04-deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)
   • 02 01 06-dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectateseparat si tratate în afara incintei
   • 02 01 07-deseuri din exploatarea forestiera
   • 02 01 08 * -deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase
   • 02 01 09-deseuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
   • 02 01 10-deseuri metalice
   • 02 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 02 02 00-deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala
   • 02 02 01-namoluri de la spalare si curatare
   • 02 02 02-deseuri de tesuturi animale
   • 02 02 03-materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
   • 02 02 04-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 02 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 02 03 00-deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei
   • 02 03 01-namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare
   • 02 03 02-deseuri de agenti de conservare
   • 02 03 03-deseuri de la extractia cu solventi
   • 02 03 04-materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
   • 02 03 05-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 02 03 99-alte deseuri nespecificate
  • 02 04 00-deseuri de la procesarea zaharului
   • 02 04 01-namoluri ele la curatarea si spalarea sfeclei ele zahar
   • 02 04 02-deseuri de carbonat de calciu
   • 02 04 03-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 02 04 99-alte deseuri nespecificate
  • 02 05 00-deseuri din industria produselor lactate
   • 02 05 01-materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
   • 02 05 02-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 02 05 99-alte deseuri nespecificate
  • 02 06 00-deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie
   • 02 06 01-materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
   • 02 06 02-deseuri de agenti de conservare
   • 02 06 03-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 02 06 99-alte deseuri nespecificate
  • 02 07 00-deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul si cacaua)
   • 02 07 01-deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime
   • 02 07 02-deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice
   • 02 07 03-deseuri de la tratamente chimice
   • 02 07 04-materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
   • 02 07 05-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta
   • 02 07 99-alte deseuri nespecificate
 • 03 00 00 – DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI si CARTONULUI
  • 03 01 00-deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei
   • 03 01 01-deseuri de scoarta si de pluta
   • 03 01 04 * -rumegus, talas, aschii, resturi de scândura si furnir cu continut de substantepericuloase
   • 03 01 05-rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
   • 03 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 03 02 00-deseuri de la conservarea lemnului
   • 03 02 01 * -agenti ele conservare organici nehalogenati pentru lemn
   • 03 02 02 * -agenti de conservare organoclorurati pentru lemn
   • 03 02 03 * -agenti de conservare organometalici pentru lemn
   • 03 02 04 * -agenti de conservare anorganici pentru lemn
   • 03 02 05 * -alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase
   • 03 02 99-alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati
  • 03 03 00-deseuri de la producerea si procesarea pastei de hârtie, hârtiei si cartonului
   • 03 03 01-deseuri de lemn si ele scoarta
   • 03 03 02-namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)
   • 03 03 05-namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei
   • 03 03 07-deseuri mecanice de la fierberea hârtiei si cartonului reciclate
   • 03 03 08-deseuri de la sortarea hârtiei si cartonului destinate reciclarii
   • 03 03 09-deseuri de namol de caustificare
   • 03 03 10-fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare
   • 03 03 11-namoluri ele la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10
   • 03 03 99-alte deseuri nespecificate
 • 04 00 00 – DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA
  • 04 01 00-deseuri din industriile pielariei si blanariei
   • 04 01 01-deseuri de la seruire
   • 04 01 02-deseuri de la cenusarire
   • 04 01 03 * -deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida
   • 04 01 04-flota de tabacire cu continut de crom
   • 04 01 05-flota de tabacire fara continut de crom
   • 04 01 06-namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom
   • 04 01 07-namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fara continut de crom
   • 04 01 08-deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cucontinut de crom
   • 04 01 09-deseuri de la apretare si finisare
   • 04 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 04 02 00-deseuri din industria textila
   • 04 02 09-deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
   • 04 02 10-materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
   • 04 02 14 * -deseuri de la finisare cu continut de solventi organici
   • 04 02 15-deseuri de la finisare cu alt continut decât cel specificat la 04 02 14
   • 04 02 16 * -coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase
   • 04 02 17-coloranti si pigmenti, altii decât cei specificati la 04 02 16
   • 04 02 19 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase
   • 04 02 20-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19
   • 04 02 21-deseuri de fibre textile neprocesate
   • 04 02 22-deseuri de fibre textile procesate
   • 04 02 99-alte deseuri nespecificate
 • 05 00 00 – DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR
  • 05 01 00-deseuri de la rafinarea petrolului
   • 05 01 02 * -slamuri de la desalinizare
   • 05 01 03 * -slamuri din rezervoare
   • 05 01 04 * -namoluri acide alchilice
   • 05 01 05 * -reziduuri uleioase
   • 05 01 06 * -namoluri uleioase de la operatiile de întretinere a instalatiilor si echipamentelor
   • 05 01 07 * -gudroane acide
   • 05 01 08 * -alte gudroane
   • 05 01 09 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase
   • 05 01 10-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09
   • 05 01 11 * -deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
   • 05 01 12 * -acizi cu continut de uleiuri
   • 05 01 13-namoluri de la cazanul apei de alimentare
   • 05 01 14-deseuri de la coloanele de racire
   • 05 01 15 * -argile de filtrare epuizate
   • 05 01 16-deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului
   • 05 01 17-bitum
   • 05 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 05 06 00-deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
   • 05 06 01 * -gudroane acide
   • 05 06 03 * -alte gudroane
   • 05 06 04-deseuri de la coloanele de racire
   • 05 06 99-alte deseuri nespecificate
  • 05 07 00-deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale
   • 05 07 01 * -deseuri cu continut de mercur
   • 05 07 02-deseuri cu continut de sulf
   • 05 07 99-alte deseuri nespecificate
 • 06 00 00 – DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
  • 06 01 00-deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) acizilor
   • 06 01 01 * -acid sulfuric si acid sulfuros
   • 06 01 02 * -acid clorhidric
   • 06 01 03 * -acid fluorhidric
   • 06 01 04 * -acid fosforic si acid fosforos
   • 06 01 05 * -acid azotic si acid azotos
   • 06 01 06 * -alti acizi
   • 06 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 02 00-deseuri de la PPFU bazelor
   • 06 02 01 * -hidroxid de calciu
   • 06 02 03 * -hidroxid de amoniu
   • 06 02 04 * -hidroxid de sodiu si potasiu
   • 06 02 05 * -alte baze
   • 06 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 03 00-deseuri de la PPFU sarurilor si a solutiilor lor si a oxizilor metalici
   • 06 03 11 * -saruri solide si solutii cu continut de cianuri
   • 06 03 13 * -saruri solide si solutii cu continut de metale grele
   • 06 03 14-saruri solide si solutii, altele decât cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13
   • 06 03 15 * -oxizi metalici cu continut de metale grele
   • 06 03 16-oxizi metalici, altii decât cei specificati la 06 03 15
   • 06 03 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 04 00-deseuri cu continut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
   • 06 04 03 * -deseuri cu continut de arsen
   • 06 04 04 * -deseuri cu continut de mercur
   • 06 04 05 * -deseuri cu continut de alte metale grele
   • 06 04 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 05 00-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 06 05 02 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 06 05 03-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la06 05 02
  • 06 06 00-deseuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare si desulfurare
   • 06 06 02 * -deseuri cu continut de stil furi periculoase
   • 06 06 03-deseuri cu continut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02
   • 06 06 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 07 00-deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni
   • 06 07 01 * -deseuri cu continut de azbest de la electroliza
   • 06 07 02 * -carbune activ de la producerea clorului
   • 06 07 03 * -namol de sulfat de bariu cu continut de mercur
   • 06 07 04 * -solutii si acizi, de exemplu acid de contact
   • 06 07 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 08 00-deseuri de la PPFU siliconului si a derivatilor din silicon
   • 06 08 02 * -deseuri cu continut de siliconi periculosi
   • 06 08 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 09 00-deseuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor si de la procesele chimice cu fosfor
   • 06 09 02-zgura fosforoasa
   • 06 09 03 * -deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase
   • 06 09 04-deseuri pe baza de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03
   • 06 09 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 10 00-deseuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot si obtinerea îngrasamintelor
   • 06 10 02 * -deseuri cu continut de substante periculoase
   • 06 10 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 11 00-deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor
   • 06 11 01-deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan
   • 06 11 99-alte deseuri nespecificate
  • 06 13 00-deseuri de la procese chimice anorganice fara alta specificatie
   • 06 13 01 * -produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnuluisi alte biocide.
   • 06 13 02 * -carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)
   • 06 13 03-negru de fum
   • 06 13 04 * -deseuri de la procesele cu azbest
   • 06 13 05 * -funingine
   • 06 13 99-alte deseuri nespecificate
 • 07 00 00 – DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
  • 07 01 00-deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produsilor chimici organici de baza
   • 07 01 01 * -solutii apoase de spalare si solutii muma
   • 07 01 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 01 04 * -alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 01 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie
   • 07 01 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie
   • 07 01 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 01 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 01 11 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 07 01 12-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11
   • 07 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 07 02 00-deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale
   • 07 02 01 * -lichide apoase de spalare si solutii muma
   • 07 02 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 02 04 * -alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma
   • 07 02 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
   • 07 02 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
   • 07 02 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 02 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 02 11 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut ele substante periculoase
   • 07 02 12-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11
   • 07 02 13-deseuri de materiale plastice
   • 07 02 14 * -deseuri de aditivi eu continut de substante periculoase
   • 07 02 15-deseuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
   • 07 02 16 * -deseuri cu continut de siliconi periculosi
   • 07 02 17-deseuri cu continut de siliconi altele decât cele mentionate la 07 02 16*
   • 07 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 07 03 00-deseuri de la PPFU vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 06 10)
   • 07 03 01 * -lichide apoase de spalare si solutii muma
   • 07 03 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 03 04 * -alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 03 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
   • 07 03 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
   • 07 03 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 03 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 03 11 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 07 03 12-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11
   • 07 03 99-alte deseuri nespecificate
  • 07 04 00-deseuri de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 03 02) si altor biocide
   • 07 04 01 * -lichide apoase de spalare si solutii muma
   • 07 04 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 04 04 * -alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 04 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
   • 07 04 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
   • 07 04 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 04 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 04 11 * -namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 07 04 12-namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11
   • 07 04 13 * -deseuri solide cu continut de substante periculoase
   • 07 04 99-alte deseuri nespecificate
  • 07 05 00-deseuri de la PPFU produselor farmaceutice
   • 07 05 01 * -lichide apoase de spalare si solutii muma
   • 07 05 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 05 04 * -alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 05 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
   • 07 05 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
   • 07 05 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 05 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 05 11 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 07 05 12-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11
   • 07 05 13 * -deseuri solide cu continut de substante periculoase
   • 07 05 14-deseuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
   • 07 05 99-alte deseuri nespecificate
  • 07 06 00-deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice
   • 07 06 01 * -lichide apoase de spalare si solutii muma
   • 07 06 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 06 04 * -alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 06 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
   • 07 06 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
   • 07 06 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 06 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 06 11 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 07 06 12-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la07 06 11
   • 07 06 99-alte deseuri nespecificate
  • 07 07 00-deseuri de la PPFU produselor chimice înnobilate si a produselor chimice nespecificate în lista
   • 07 07 01 * -lichide apoase de spalare si solutii muma
   • 07 07 03 * -solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 07 04 * -alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
   • 07 07 07 * -reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
   • 07 07 08 * -alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
   • 07 07 09 * -turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
   • 07 07 10 * -alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
   • 07 07 11 * -namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 07 07 12-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11
   • 07 07 99-alte deseuri nespecificate
 • 08 00 00 – DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE),A ADEZIVILOR,CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
  • 08 01 00-deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si îndepartarea acestora
   • 08 01 11 * -deseuri de vopsele si lacuri cu continut ele solventi organici sau alte substante periculoase
   • 08 01 12-deseuri de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
   • 08 01 13 * -namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
   • 08 01 14-namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13
   • 08 01 15 * -namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau altesubstante periculoase
   • 08 01 16-namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificatela 08 01 15
   • 08 01 17 * -deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
   • 08 01 18-deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17
   • 08 01 19 * -suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau altesubstante periculoase
   • 08 01 20-suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificatela 08 01 19
   • 08 01 21 * -deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor
   • 08 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 08 02 00-deseuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
   • 08 02 01-deseuri de pulberi de acoperire
   • 08 02 02-namoluri apoase cu continut de materiale ceramice
   • 08 02 03-suspensii apoase cu continut de materiale ceramice
   • 08 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 08 03 00-deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice
   • 08 03 07-namoluri apoase cu continut de cerneluri
   • 08 03 08-deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri
   • 08 03 12 * -deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase
   • 08 03 13-deseuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
   • 08 03 14 * -namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase
   • 08 03 15-namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
   • 08 03 16 * -deseuri de solutii de gravare
   • 08 03 17 * -deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase
   • 08 03 18-deseuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17
   • 08 03 19 * -ulei de dispersie
   • 08 03 99-alte deseuri nespecificate
  • 08 04 00-deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
   • 08 04 09 * -deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
   • 08 04 10-deseuri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
   • 08 04 11 * -namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
   • 08 04 12-namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11
   • 08 04 13 * -namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau altesubstante periculoase
   • 08 04 14-namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificatela 08 04 13
   • 08 04 15 * -deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase
   • 08 04 16-deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15
   • 08 04 17 * -ulei de colofoniu
   • 08 04 99-alte deseuri nespecificate
  • 08 05 00-alte deseuri nespecificate în 08
   • 08 05 01 * -deseuri de izocianati
 • 09 00 00 – DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA
  • 09 01 00-deseuri din industria fotografica
   • 09 01 01 * -developanti pe baza de apa si solutii de activare
   • 09 01 02 * -solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset
   • 09 01 03 * -solutii de developare pe baza de solventi
   • 09 01 04 * -solutii de fiecare
   • 09 01 05 * -solutii de albire si solutii de albire filatoare
   • 09 01 06 * -deseuri cu continut de argint de la tratarea în incinta a deseurilor fotografice
   • 09 01 07-film sau hârtie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint
   • 09 01 08-film sau hârtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint
   • 09 01 10-camere de unica folosinta fara baterii
   • 09 01 11 * -camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
   • 09 01 12-camere de unica folosinta cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11
   • 09 01 13 * -deseuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului, altele decâtcele specificate la 09 01 06
   • 09 01 99-alte deseuri nespecificate
 • 10 00 00 – DESEURI DIN PROCESELE TERMICE
  • 10 01 00-deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie (cu exceptia 19)
   • 10 01 01-cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)
   • 10 01 02-cenusa zburatoare de la arderea carbunelui
   • 10 01 03-cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat
   • 10 01 04 * -cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan
   • 10 01 05-deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
   • 10 01 07-namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
   • 10 01 09 * -acid sulfuric
   • 10 01 13 * -cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
   • 10 01 14 * -cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea deseurilor cu continut de substante periculoase
   • 10 01 15-cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decâtcele specificate la 10 01 14
   • 10 01 16 * -cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase
   • 10 01 17-cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decât cea specificata la 10 01 16
   • 10 01 18 * -deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase
   • 10 01 19-deseuri de la spalarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 0107 si 10 01 18
   • 10 01 20 * -namoluri de la. epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
   • 10 01 21-namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20
   • 10 01 22 * -namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 01 23-namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22
   • 10 01 24-nisipuri de la paturile fluidizate
   • 10 01 25-deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice
   • 10 01 26-deseuri de la epurarea apelor de racire
   • 10 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 02 00-deseuri clin industria siderurgica
   • 10 02 01-deseuri de la procesarea zgurii
   • 10 02 02-zgura neprocesata
   • 10 02 07 * -deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut ele substante periculoase
   • 10 02 08-deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07
   • 10 02 10-cruste de tunder
   • 10 02 11 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri
   • 10 02 12-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 02 11
   • 10 02 13 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
   • 10 02 14-namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13
   • 10 02 15-alte namoluri si turte de filtrare
   • 10 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 03 00-deseuri din metalurgia termica a aluminiului
   • 10 03 02-resturi de anozi
   • 10 03 04 * -zguri de la topirea primara
   • 10 03 05-deseuri de alumina
   • 10 03 08 * -zguri saline de la topirea secundara
   • 10 03 09 * -scorii negre de la topirea secundara
   • 10 03 15 * -cruste care sunt inflamabile sau emit in, contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase
   • 10 03 16-cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
   • 10 03 17 * -deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor
   • 10 03 18-deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03
   • 10 03 19 * -praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 03 20-praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
   • 10 03 21 * -alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase
   • 10 03 22-alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21
   • 10 03 23 * -deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
   • 10 03 24-deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23
   • 10 03 25 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
   • 10 03 26-namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25
   • 10 03 27 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
   • 10 03 28-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 03 27
   • 10 03 29 * -deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante periculoase
   • 10 03 30-deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29
   • 10 03 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 04 00-deseuri din metalurgia termica a plumbului
   • 10 04 01 * -zguri de la topirea primara si secundara
   • 10 04 02 * -scorii si cruste de la topirea primara si secundara
   • 10 04 03 * -arseniat de calciu
   • 10 04 04 * -praf din gazul de ardere
   • 10 04 05 * -alte particule si praf
   • 10 04 06 * -deseuri solide de la epurarea gazelor
   • 10 04 07 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 10 04 09 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
   • 10 04 10-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 0409
   • 10 04 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 05 00-deseuri din metalurgia termica a zincului
   • 10 05 01-zguri de la topirea primara si secundara
   • 10 05 03 * -praf din gazul de ardere
   • 10 05 04-alte particule si praf
   • 10 05 05 * -deseuri solide de la epurarea gazelor
   • 10 05 06 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 10 05 08 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
   • 10 05 09-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 0508
   • 10 05 10 * -scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase
   • 10 05 11-scorii si cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
   • 10 05 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 06 00-deseuri din metalurgia termica a cuprului
   • 10 06 01-zguri de la topirea primara si secundara
   • 10 06 02-scorii si cruste de la topirea primara si secundara
   • 10 06 03 * -praf din gazul de ardere
   • 10 06 04-alte particule si praf
   • 10 06 06 * -deseuri solide de la epurarea gazelor
   • 10 06 07 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 10 06 09 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
   • 10 06 10-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 06 09
   • 10 06 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 07 00-deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei
   • 10 07 01-zguri de la topirea primara si secundara
   • 10 07 02-scorii si cruste de la topirea primara si secundara
   • 10 07 03-deseuri solide de la epurarea gazelor
   • 10 07 04-alte particule si praf
   • 10 07 05-namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 10 07 07 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
   • 10 07 08-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 07 07
   • 10 07 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 08 00-deseuri din metalurgia termica a altor neferoase
   • 10 08 04-particule si praf
   • 10 08 08 * -zgura salina de la topirea primara si secundara
   • 10 08 09-alte zguri
   • 10 08 10 * -scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase
   • 10 08 11-scorii si cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
   • 10 08 12 * -deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor
   • 10 08 13-deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08
   • 10 08 14-resturi de anozi
   • 10 08 15 * -praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 08 16-praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
   • 10 08 17 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 08 18-namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la 10 08 17
   • 10 08 19 * -deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
   • 10 08 20-deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la 10 08 19
   • 10 08 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 09 00-deseuri de la turnarea pieselor feroase
   • 10 09 03-zgura de topitorie
   • 10 09 05 * -miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase
   • 10 09 06-miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
   • 10 09 07 * -miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase
   • 10 09 08-miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât celespecificate la 10 09
   • 10 09 09 * -praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 09 10-praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
   • 10 09 11 * -alte particule care contin substante periculoase
   • 10 09 12-alte particule decât cele specificate la 10 09 11
   • 10 09 13 * -deseuri de lianti cu continut de substante periculoase
   • 10 09 14-deseuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 09 13
   • 10 09 15 * -deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase
   • 10 09 16-deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la10 09 15
   • 10 09 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 10 00-deseuri de la turnarea pieselor neferoase
   • 10 10 03-zgura de topitorie
   • 10 10 05 * -miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase
   • 10 10 06-miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
   • 10 10 07 * -miezuri si forme de turnare care avi fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase
   • 10 10 08-miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât celespecificate la 10 10
   • 10 10 09 * -praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 10 10-praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
   • 10 10 11 * -alte particule cu continut de substante periculoase
   • 10 10 12-alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
   • 10 10 13 * -deseuri de lianti cu continut de substante periculoase
   • 10 10 14-deseuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 13
   • 10 10 15-deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase
   • 10 10 16-deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15
   • 10 10 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 11 00-deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla
   • 10 11 03-deseuri din fibre de sticla
   • 10 11 05-particule si praf
   • 10 11 09 * -deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase
   • 10 11 10-deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decât cele specificate la 10 11 09
   • 10 11 11 * -deseuri de sticla sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut demetale grele (de ex.: de la tuburile catodice)
   • 10 11 12-deseuri de sticla, altele decât cele specificate la 10 11 11
   • 10 11 13 * -namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase
   • 10 11 14-namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13
   • 10 11 15 * -deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 11 16-deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15
   • 10 11 17 * -namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
   • 10 11 18-namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17
   • 10 11 19 * -deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase
   • 10 11 20-deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificatela 10 11 19
   • 10 11 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 12 00-deseuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor si materialelor de constructie
   • 10 12 01-deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice
   • 10 12 03-particule si praf
   • 10 12 05-namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 10 12 06-forme si mulaje uzate
   • 10 12 08-deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie (dupa procesarea termica)
   • 10 12 09 * -deseuri solide de la. epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
   • 10 12 10-deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09
   • 10 12 11 * -deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele
   • 10 12 12-deseuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11
   • 10 12 13-namoluri de la epurarea efluentilor proprii
   • 10 12 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 13 00-deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a articolelor si produselor derivate din ele
   • 10 13 01-deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice
   • 10 13 04-deseuri de la calcinarea si hidratarea varului
   • 10 13 06-particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)
   • 10 13 07-namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 10 13 09 * -deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest
   • 10 13 10-deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09
   • 10 13 11-deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificatela 10 13 09 si 10 13 10
   • 10 13 12 * -deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
   • 10 13 13-deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12
   • 10 13 14-deseuri de beton si namoluri cu beton
   • 10 13 99-alte deseuri nespecificate
  • 10 14 00-deseuri de la crematorii
   • 10 14 01 * -deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur
 • 11 00 00 – DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA
  • 11 01 00-deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor)
   • 11 01 05 * -acizi de decapare
   • 11 01 06 * -acizi fara alta specificatie
   • 11 01 07 * -baze de decapare
   • 11 01 08 * -namoluri cu continut de fosfati
   • 11 01 09 * -namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase
   • 11 01 10-namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09
   • 11 01 11 * -lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase
   • 11 01 12-lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11
   • 11 01 13 * -deseuri de degresare cu continut de substante periculoase
   • 11 01 14-deseuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
   • 11 01 15 * -eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni carecontin substante periculoase
   • 11 01 16 * -rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
   • 11 01 98 * -alte deseuri continând substante periculoase
   • 11 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 11 02 00-deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
   • 11 02 02 * -namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
   • 11 02 03-deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza în solutie
   • 11 02 05 * -deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substantepericuloase
   • 11 02 06-deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05
   • 11 02 07 * -alte deseuri cu continut de substante periculoase
   • 11 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 11 03 00-namoluri si solide de la procesele de calire
   • 11 03 01 * -deseuri cu continut de cianuri
   • 11 03 02 * -alte deseuri
  • 11 05 00-deseuri de la procesele de galvanizare la cald
   • 11 05 01-zinc dur
   • 11 05 02-cenusa de zinc
   • 11 05 03 * -deseuri solide de la epurarea gazelor
   • 11 05 04 * -baie uzata
   • 11 05 99-alte deseuri nespecificate
 • 12 00 00 – DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE
  • 12 01 00-deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice
   • 12 01 01-pilitura si span feros
   • 12 01 02-praf si suspensii de metale feroase
   • 12 01 03-pilitura si span neferos
   • 12 01 04-praf si particule de metale neferoase
   • 12 01 05-pilitura si span de materiale plastice
   • 12 01 06 * -uleiuri minerale de ungere uzate cu continut ele halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
   • 12 01 07 * -uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
   • 12 01 08 * -emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni
   • 12 01 09 * -emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni
   • 12 01 10 * -uleiuri sintetice de ungere uzate
   • 12 01 12 * -ceruri si grasimi uzate
   • 12 01 13-deseuri de la sudura
   • 12 01 14 * -namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase
   • 12 01 15-namoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14
   • 12 01 16 * -deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase
   • 12 01 17-deseuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16
   • 12 01 18 * -namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei
   • 12 01 19 * -uleiuri de ungere usor biodegradabile
   • 12 01 20 * -piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase
   • 12 01 21-piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20
   • 12 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 12 03 00-deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11)
   • 12 03 01 * -lichide apoase de spalare
   • 12 03 02 * -deseuri de la degresarea cu abur
 • 13 00 00 – DESEURI ULEIOASE si DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele OS, 12 si 19)
  • 13 01 00-deseuri de uleiuri hidraulice
   • 13 01 01 * -uleiuri hidraulice cu continut de PCB
   • 13 01 04 * -emulsii clorurate
   • 13 01 05 * -emulsii neclorurate
   • 13 01 09 * -uleiuri hidraulice minerale clorinate
   • 13 01 10 * -uleiuri minerale hidraulice neclorinate
   • 13 01 11 * -uleiuri hidraulice sintetice
   • 13 01 12 * -uleiuri hidraulice usor biodegradabile
   • 13 01 13 * -alte uleiuri hidraulice
  • 13 02 00-uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere
   • 13 02 04 * -uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
   • 13 02 05 * -uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
   • 13 02 06 * -uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
   • 13 02 07 * -uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
   • 13 02 08 * -alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
  • 13 03 00-deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
   • 13 03 01 * -uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
   • 13 03 06 * -uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decâtcele specificate la 13 03 01
   • 13 03 07 * -uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
   • 13 03 08 * -uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii
   • 13 03 09 * -uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile
   • 13 03 10 * -alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
  • 13 04 00-uleiuri de santina
   • 13 04 01 * -uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare
   • 13 04 02 * -uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader
   • 13 04 03 * -uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie
  • 13 05 00-deseuri de la separarea ulei/apa
   • 13 05 01 * -solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
   • 13 05 02 * -namoluri de la separatoarele ulei/apa
   • 13 05 03 * -namoluri de interceptie
   • 13 05 06 * -ulei de la separatoarele ulei/apa
   • 13 05 07 * -ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
   • 13 05 08 * -amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
  • 13 07 00-deseuri de combustibili lichizi
   • 13 07 01 * -ulei combustibil si combustibil diesel
   • 13 07 02 * -benzina
   • 13 07 03 * -alti combustibili (inclusiv amestecuri)
  • 13 08 00-alte deseuri uleioase nespecificate
   • 13 08 01 * -namoluri si emulsii de la desalinizare
   • 13 08 02 * -alte emulsii
   • 13 08 99 * -alte deseuri nespecificate
 • 14 00 00 – DESEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08)
  • 14 06 00-deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor
   • 14 06 01 * -clorofluorocarburi, HCFC, HFC
   • 14 06 02 * -alti solventi halogenati si amestecuri ele solventi
   • 14 06 03 * -alti solventi si amestecuri de solventi
   • 14 06 04 * -namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati
   • 14 06 05 * -namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi
 • 15 00 00 – DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI ÎMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE
  • 15 01 00-ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)
   • 15 01 01-ambalaje de hârtie si carton
    • 15 01 02-PET-uri
   • 15 01 02-ambalaje de materiale plastice
   • 15 01 02-pungi de plastic
   • 15 01 03-ambalaje de lemn
   • 15 01 04-ambalaje metalice
    • 15 01 04-Aluminiu
   • 15 01 05-ambalaje de materiale compozite
   • 15 01 06-ambalaje amestecate
   • 15 01 07-ambalaje de sticla
   • 15 01 09-ambalaje din materiale textile
   • 15 01 10 * -ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
   • 15 01 11 * -ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (ele ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
  • 15 02 00-absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protectie
   • 15 02 02 * -absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase
   • 15 02 03-absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02
 • 16 00 00 – DESEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE
  • 16 01 00-vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si întretinerea vehiculelor (cu exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08)
   • 16 01 03-anvelope scoase din uz
   • 16 01 04 * -vehicule scoase din uz
   • 16 01 06-vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase
   • 16 01 07 * -filtre de ulei
   • 16 01 08 * -componente cu continut de mercur
   • 16 01 09 * -componente cu continut de PCB
   • 16 01 10 * -componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))
   • 16 01 11 * -placute de frâna cu continut de azbest
   • 16 01 12-placute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11
   • 16 01 13 * -lichide de frâna
   • 16 01 14 * -fluide antigel cu continut de substante periculoase
   • 16 01 15-fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
   • 16 01 16-rezervoare pentru gaz lichefiat
   • 16 01 17-metale feroase
   • 16 01 18-metale neferoase
   • 16 01 19-materiale plastice
   • 16 01 20-sticla
   • 16 01 21 * -componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14
   • 16 01 22-componente fara alta specificatie
   • 16 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 16 02 00-deseuri de la echipamente electrice si electronice
   • 16 02 09 * -transformatori si condensatori continând PCB
   • 16 02 10 * -echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât celespecificate la 16 02 09
   • 16 02 11 * -echipamente casate CLI continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
   • 16 02 12 * -echipamente casate cu continut de azbest liber
   • 16 02 13 * -echipamente casate cu continut ele componente periculoase altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
   • 16 02 14-echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
   • 16 02 15 * -componente periculoase demontate din echipamente casate
   • 16 02 16-componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15
  • 16 03 00-grupe nespecificate si produse neobisnuite
   • 16 03 03 * -deseuri anorganice cu continut de substante periculoase
   • 16 03 04-deseuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
   • 16 03 05 * -deseuri organice cu continut de substante periculoase
   • 16 03 06-deseuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
  • 16 04 00-deseuri de explozivi
   • 16 04 01 * -deseuri de munitie
   • 16 04 02 * -deseuri de artificii
   • 16 04 03 * -alte deseuri ele explozivi
  • 16 05 00-containere pentru gaze sub presiune si chimicale expirate
   • 16 05 04 * -butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase
   • 16 05 05-butelii de gaze sub presiune ou continut de alte substante decât cele specificate la 16 05 04
   • 16 05 06 * -substante chimice de laborator constând din sau continând substante periculoaseinclusiv amestecurile de substante chimice de laborator
   • 16 05 07 * -substante chimice anorganice de laborator expirate constând din sau continând substante periculoase
   • 16 05 08 * -substante chimice organice de laborator expirate, constând din sau continând substante periculoase
   • 16 05 09-substante chimice expirate, altele decât cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08
  • 16 06 00-baterii si acumulatori
   • 16 06 01 * -baterii cu plumb
   • 16 06 02 * -baterii cu Ni-Cd
   • 16 06 03 * -baterii cu continut de mercur
   • 16 06 04-baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)
   • 16 06 05-alte baterii si acumulatori
   • 16 06 06 * -electroliti colectati separat din baterii si acumulatori
  • 16 07 00-deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu exceptia 05 si 13)
   • 16 07 08 * -deseuri cu continut de titei
   • 16 07 09 * -deseuri continând alte substante periculoase
   • 16 07 99-alte deseuri nespecificate
  • 16 08 00-catalizatori uzati
   • 16 08 01-catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sauplatina (cu exceptia 16 08 07)
   • 16 08 02 * -catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusiai metalelor tranzitionale periculoase
   • 16 08 03-catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelortranzitionale, fara alte specificatii
   • 16 08 04-catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)
   • 16 08 05 * -catalizatori uzati cu continut de acid fosforic
   • 16 08 06 * -lichide uzate folosite drept catalizatori
   • 16 08 07 * -catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase
  • 16 09 00-substante oxidante
   • 16 09 01 * -permanganati, de ex. permanganat de potasiu
   • 16 09 02 * -cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
   • 16 09 03 * -peroxizi, de ex. apa oxigenata
   • 16 09 04 * -substante oxidante, fara alte specificatii
  • 16 10 00-deseuri lichide apoase destinate tratarii în afara unitatii
   • 16 10 01 * -deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase
   • 16 10 02-deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01
   • 16 10 03 * -concentrate apoase cu continut de substante periculoase
   • 16 10 04-concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03
  • 16 11 00-deseuri de captusire si refractare
   • 16 11 01 * -materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase
   • 16 11 02-materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la. 16 11 01
   • 16 11 03 * -alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase
   • 16 11 04-materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decât cele mentionate la 16 11 03
   • 16 11 05 * -materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice cu continut de substante periculoase
   • 16 11 06-materiale de captusire si refractare clin procesele ne-metalurgice, altele decâtcele specificate la 16 11 05
 • 17 00 00 – DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
  • 17 01 00-beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
   • 17 01 01-beton
   • 17 01 02-caramizi
   • 17 01 03-tigle si materiale ceramice
   • 17 01 06 * -amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase
   • 17 01 07-amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01
  • 17 02 00-lemn, sticla si materiale plastice
   • 17 02 01-lemn
   • 17 02 02-sticla
   • 17 02 03-materiale plastice
   • 17 02 04 * -sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substantepericuloase
  • 17 03 00-amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate
   • 17 03 01 * -asfalturi cu continut de gudron de huila
   • 17 03 02-asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
   • 17 03 03 * -gudron de huila si produse gudronate
  • 17 04 00-metale (inclusiv aliajele lor)
   • 17 04 01-cupru, bronz, alama
   • 17 04 02-aluminiu
   • 17 04 03-plumb
   • 17 04 04-zinc
   • 17 04 05-fier si otel
   • 17 04 06-staniu
   • 17 04 07-amestecuri metalice
   • 17 04 09 * -deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
   • 17 04 10 * -cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
   • 17 04 11-cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
  • 17 05 00-pamânt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare
   • 17 05 03 * -pamânt si pietre cu continut de substante periculoase
   • 17 05 04-pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
   • 17 05 05 * -deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase
   • 17 05 06-deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
   • 17 05 07 * -resturi de balast cu continut de substante periculoase
   • 17 05 08-resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
  • 17 06 00-materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest
   • 17 06 01 * -materiale izolante cu continut de azbest
   • 17 06 03 * -alte materiale izolante constând din sau cu continut de substante periculoase
   • 17 06 04-materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
   • 17 06 05 * -materiale de constructie cu continut de azbest
  • 17 08 00-materiale de constructie pe baza de gips
   • 17 08 01 * -materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase
   • 17 08 02-materiale de constructie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
  • 17 09 00-alte deseuri de la constructii si demolari
   • 17 09 01 * -deseuri de la constructii si demolari eu continut de mercur
   • 17 09 02 * -deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex.: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)
   • 17 09 03 * -alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cucontinut de substante periculoase
   • 17 09 04-amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03
 • 18 00 00 – DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu au legatura directa cu activitatea sanitara)
  • 18 01 00-deseuri rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate în unitatile sanitare
   • 18 01 01-obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)
   • 18 01 02-fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sânge si sânge conservat (cu exceptia 18 01 03)
   • 18 01 03 * -chimicale constând din sau continând substante periculoase
   • 18 01 04-deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex.: îmbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbracaminte disponibila, scutece)
   • 18 01 07-chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
   • 18 01 08 * -medicamente citotoxice si citostatice
   • 18 01 09-medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
   • 18 01 10 * -deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
  • 18 02 00-deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament si prevenire a bolilor
   • 18 02 01-obiecte ascutite (cu exceptia 18 02 02)
   • 18 02 02 * -pentru prevenirea infectiilor
   • 18 02 03-deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor
   • 18 02 05 * -chimicale constând din sau continând substante periculoase
   • 18 02 06-chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
   • 18 02 07 * -medicamente citotoxice si citostatice
   • 18 02 08-medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
 • 19 00 00 – DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTAREA CU APA SI UZ INDUSTRIAL
  • 19 01 00-deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor
   • 19 01 02-materiale feroase din cenusile de ardere
   • 19 01 05 * -turte de filtrare de la epurarea gazelor
   • 19 01 06 * -deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase
   • 19 01 07 * -deseuri solide de la epurarea gazelor
   • 19 01 10 * -carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
   • 19 01 11 * -cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase
   • 19 01 12-cenusi de ardere si zguri, altele decât cele mentionate la 19 01 11
   • 19 01 13 * -cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase
   • 19 01 14-cenusi zburatoare, altele decât cele mentionate la 19 01 13
   • 19 01 15 * -praf de cazan cu continut de substante periculoase
   • 19 01 16-praf de cazan, altul decât cel mentionat la 19 01 15
   • 19 01 17 * -deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase
   • 19 01 18-deseuri de piroliza, altele decât cele mentionate la 19 01 17
   • 19 01 19-nisipuri de la paturile fluidizate
   • 19 01 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 02 00-deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
   • 19 02 03-deseuri preamestecate continând numai deseuri nepericuloase
   • 19 02 04 * -deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos
   • 19 02 05 * -namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase
   • 19 02 06-namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05
   • 19 02 07 * -ulei si concentrate de la separare
   • 19 02 08 * -deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase
   • 19 02 09 * -deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase
   • 19 02 10-deseuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09
   • 19 02 11 * -alte deseuri cu continut de substante periculoase
   • 19 02 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 03 00-deseuri stabilizate/solidificate
   • 19 03 04 * -deseuri încadrate ca periculoase, partial stabilizate
   • 19 03 05-deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
   • 19 03 06 * -deseuri încadrate ca periculoase, solidificate
   • 19 03 07-deseuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
  • 19 04 00-deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare
   • 19 04 01-deseuri vitrificate
   • 19 04 02 * -cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere
   • 19 04 03 * -faza solida nevitrificata
   • 19 04 04-deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor
  • 19 05 00-deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide
   • 19 05 01-fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile
   • 19 05 02-fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale
   • 19 05 03-compost fara specificarea provenientei
   • 19 05 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 06 00-deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor
   • 19 06 03-faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale
   • 19 06 04-faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale
   • 19 06 05-faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale
   • 19 06 06-faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale
   • 19 06 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 07 00-levigate din halde
   • 19 07 02 * -levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase
   • 19 07 03-levigate din depozite de deseuri, altele decât cele specificate la 19 07 02
  • 19 08 00-deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale
   • 19 08 01-deseuri retinute pe site
   • 19 08 02-deseuri de la deznisipatoare
   • 19 08 05-namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti
   • 19 08 06 * -rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
   • 19 08 07 * -solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni
   • 19 08 08 * -deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele
   • 19 08 09-amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile
   • 19 08 10 * -amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
   • 19 08 11 * -namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale
   • 19 08 12-namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11
   • 19 08 13 * -namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
   • 19 08 14-namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13
   • 19 08 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 09 00-deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz industrial
   • 19 09 01-deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site
   • 19 09 02-namoluri de la limpezirea apei
   • 19 09 03-namoluri de la decarbonatare
   • 19 09 04-carbune activ epuizat
   • 19 09 05-rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
   • 19 09 06-solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni
   • 19 09 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 10 00-deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale
   • 19 10 01-deseuri de fier si otel
   • 19 10 02-deseuri neferoase
   • 19 10 03 * -fractii de span usor si praf continând substante periculoase
   • 19 10 04-fractii de span usor si praf, altele decât cele specificate la 19 10 03
   • 19 10 05 * -alte fractii cu continut de substante periculoase
   • 19 10 06-alte fractii decât cele specificate la 19 10 05
  • 19 11 00-deseuri de la regenerarea uleiurilor
   • 19 11 01 * -argile de filtrare epuizate
   • 19 11 02 * -gudroane acide
   • 19 11 03 * -deseuri lichide apoase
   • 19 11 04 * -deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
   • 19 11 05 * -namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase
   • 19 11 06-namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05
   • 19 11 07 * -deseuri ele la spalarea gazelor de ardere
   • 19 11 99-alte deseuri nespecificate
  • 19 12 00-deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta pozitie a catalogului
   • 19 12 01-hârtie si carton
   • 19 12 02-metale feroase
   • 19 12 03-metale neferoase
   • 19 12 04-materiale plastice si de cauciuc
   • 19 12 05-sticla
   • 19 12 06 * -lemn cu continut de substante periculoase
   • 19 12 07-lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
   • 19 12 08-materiale textile
   • 19 12 09-minerale (de ex.: nisip, pietre)
   • 19 12 10-deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)
   • 19 12 11 * -alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase
   • 19 12 12-alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
  • 19 13 00-deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane
   • 19 13 01 * -deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase
   • 19 13 02-deseuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 1301
   • 19 13 03 * -namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase
   • 19 13 04-namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03
   • 19 13 05 * -namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase
   • 19 13 06-namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 1913 05
   • 19 13 07 * -deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subteranecu continut de substante periculoase
   • 19 13 08-deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane,altele decât cele specificate la 19 13 07
 • 20 00 00 – DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT
  • 20 01 00-fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)
   • 20 01 01-hârtie si carton
   • 20 01 02-sticla
   • 20 01 08-deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine
   • 20 01 10-îmbracaminte
   • 20 01 11-textile
   • 20 01 13 * -solventi
   • 20 01 14 * -acizi
   • 20 01 15 * -baze
   • 20 01 17 * -substante chimice fotografice
   • 20 01 19 * -pesticide
   • 20 01 21 * -tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur
   • 20 01 23 * -echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)
   • 20 01 25-uleiuri si grasimi comestibile
   • 20 01 26 * -uleiuri si grasimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
   • 20 01 27 * -vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continând substante periculoase
   • 20 01 28-vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27
   • 20 01 29 * -detergenti cu continut de substante periculoase
   • 20 01 30-detergenti, altii decât cei specificati la 20 01 29
   • 20 01 31 * -medicamente citotoxice si citostatice
   • 20 01 32-medicamente, altele decât cele mentionate la 20 01 31
   • 20 01 33 * -baterii si acumulatori inclusi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati continând aceste baterii
   • 20 01 34-baterii si acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
   • 20 01 35 * -echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi
   • 20 01 36-echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35
   • 20 01 37 * -lemn cu continut de substante periculoase
   • 20 01 38-lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
   • 20 01 39-materiale plastice
   • 20 01 40-metale
   • 20 01 41-deseuri de la curatatul cosurilor
   • 20 01 99-alte fractii, nespecificate
  • 20 02 00-deseuri din gradini si parcuri (incluzând deseuri din cimitire)
   • 20 02 01-deseuri biodegradabile
   • 20 02 02-pamânt si pietre
   • 20 02 03-alte deseuri nebiodegradabile
  • 20 03 00-alte deseuri municipale
   • 20 03 01-deseuri municipale amestecate
   • 20 03 02-deseuri din piete
   • 20 03 03-deseuri stradale
   • 20 03 04-namoluri din fosele septice
   • 20 03 06-deseuri de la curatarea canalizarii
   • 20 03 07-deseuri voluminoase
   • 20 03 99-deseuri municipale, fara alta specificatie