OUG nr. 125/2022 a devenit Lege

Photo source: ecologic.rec.ro
Photo source: ecologic.rec.ro

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu a fost adoptat de Camera Deputaţilor în data de 23 mai 2023. Pentru adoptare au votat 186, împotrivă 90 şi s-a abţinut un singur deputat. Dacă va fi promulgată de preşedinte, ceea ce este de aşteptat, legea care are la bază celebra ordonanţă va aduce unele schimbări majore în domeniul gestionării deşeurilor, în special în zona de ambalaje.

O veste proastă pentru producători este modul în care se vor calcula amenzile. Penalitatea de 2 lei/kg pe care producătorii o vor plăti Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) se va face pentru diferența dintre cantitățile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantitățile de deşeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau instalații de valorificare, nu pentru cantităţile încredinţate în vederea reciclării.