Începând cu 1 Aprilie, depozitul ecologic FIN ECO S.A își va închide porțile.

Caz fără precedent la Brașov. Începând cu 1 Aprilie, depozitul ecologic FIN ECO S.A, își va închide porțile. Practic, începând cu această dată, în lipsa contractelor de delegare semnate cu unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia/căruia provin deșeurile, prestarea serviciului de depozitare va fi sistat. Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (81) din Legea nr. 101/2006 „Este interzisă prestarea de către operatori a activităților de transfer, sortare, tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului București de pe raza căreia/căruia provin deșeurile. Acesta este comunicatul transmis de conducerea societății FIN ECO.