Finanțări pentru gestionarea deşeurilor prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027

 

download (10)

Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe 3 aprilie a.c. în dezbatere publică „Ghidul Solicitantului pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor“. Acțiunea (1.3) denumită Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PDD) face parte din „Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Specificul 2.6 – Promovarea tranziţiei la o economie circulară şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor“.

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 este un program multifond, cofinanțat atât din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), cât și din Fondul de Coeziune (FC), fiind aprobat de Comisia Europeană prin decizia nr. C(2022) 8703/24.11.2022 şi implementat de Ministerul investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management Dezvoltare Durabilă.

PDD dispune de o alocare totală de 5,25 miliarde euro (Uniunea Europeană și Bugetul de Stat) din care aproximativ 4,04 miliarde euro fiind cofinanțarea din partea UE prin FEDR și FC, iar diferența de 1,21 miliarde euro reprezentând contribuția națională.