Anexa IVa Directiva-cadru privind Deșeurile (WFD): Exemple de instrumente economice și alte măsuri care să furnizeze incentive pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor

În 2018, statele membre și statele membre ale UE au convenit asupra unui set cuprinzător de legi care vizează prevenirea deșeurilor menajere și stimularea reciclării. Noile legi fac parte din patru directive ale UE: Directiva-cadru privind deșeurile (WFD), Directiva privind depozitele de deșeuri (LD), Directiva privind deșeurile de ambalaje (PPWD) și Directiva privind utilizarea unică a plasticului (SUP).

Anexa IVa a Directivei-cadru privind Deșeurile (WFD) sunt prezentate exemple de instrumente economice avansate ale statelor membre, precum și alte măsuri, care pot fi utilizate pentru a implementa în continuare ierarhia deșeurilor și pentru a face reutilizarea și reciclarea mai atractive din punct de vedere economic. Acest document oferă studii de caz de la diferite state membre pentru a arăta modul în care aceste exemple au fost puse în practică.

 

Citeste articolul complet