Întrebări frecvente – Cont Școală care predă deșeuri colectate separat

Mai jos puteți găsi unele dintre întrebările cele mai frecvente în legatură cu colectarea separată a deșeurilor în instituțiile de învățământ. În cazul în care întrebarea Dvs. nu se regăsește mai jos, vă rugăm să ne-o adresați utilizând link-ul de aici.

1. Ce trebuie să fac cu deșeurile?

Orice organizație publică sau privată are obligația de a avea un contract cu o firmă specializată care să asigure colectarea deșeurilor generate. 

Există cazuri când instituția de învățământ are semnat un contract de sine stătător cu o firmă de salubrizare sau cu unul sau mai mulți colectori privați, fie acest contract este încheiat de primăria localității respective în numele instituțiilor de învățământ aflate în subordine.

2. Ce categorii de deșeuri se predau separat?

Deșeurile menajere și  deșeurilor reciclabile din hârtie/carton, plastic, metal, sticlă (conform OUG 92_2021_Regimul deșeurilor ,  Legea Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice)

3. Cum documentez deșeurile pe care le predau firmei de colectare?

În momentul predării deșeurilor către un reprezentant al firmei de salubrizare/colectorului de deșeuri, reprezentantul firmei de salubrizare este obligat să predea responsabilului de gestionare a deșeurilor din cadrul școlii un bon de predare/primire a deșeurilor.

Conform HG 1061/2008, Art. 21. Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.

4. Cum aflu ce cantități de deșeuri am predat?

Bonul de predare/primire a deșeurilor trebuie să conțină obligatoriu:

 • data predării deșeurilor,
 • categoria de deșeuri predate,
 • cantitatea de deșeuri predată și
 • tipul de recipient (spre exemplu „în data de 20 martie 2022 s-au predat 20 kg de deșeuri menajere și 2 pubele de 120 l de deșeuri reciclabile -hârtie/carton).

5. Dacă cantitățile date de colectori sunt trecute pe bon doar în pubele, saci, mc cum raportez în kg?

În general, legea ne obligă să ținem o evidență a deșeurilor generate în KG, însă mulți colectori preferă să scrie pe bonuri numărul de containere/pubele/saci ridicați. Din fericire, platforma de raportare experdeseuri.ro vă ajută să țineți foarte ușor această evidență.

Însă, pentru a putea pregăti datele înainte de a le urca în platforma de raportare și a obține astfel raportul de evidență a deșeurilor este necesar să verificați cu atenție datele de pe bonuri și să faceți conversia în KG, folosind factorii de conversie de mai jos:

 1. pentru hârtie/carton – 1 mc =1000 l =100 kg
 2. pentru plastic – 1 mc = 1000 l = 100 kg
 3. pentru deșeuri menajere – 1mc = 1000 l = 350 kg
 4. pentru sticlă – 1 mc = 1000 l =600 kg

De asemenea,

 • Dacă în același document s-au predat două sau mai multe tipuri de deșeuri, vă rugăm să le treceți în rânduri separate.
 • Dacă predarea s-a documentat în număr de pubele/saci, vă rugăm să precizați ce volum au pubelele respective (120, 240 sau 1100 litri, saci 60 litri, 80 litri). 

6. Cum centralizez datele pentru a le transmite în sistemul de evidență?

Pentru ușurarea prelucrării datelor și pentru evitarea erorilor, vă rugăm să folosiți structura tabelară transmisă mai jos.

Introduceți datele într-un document editabil de tip excel respectând formatul de tabel din document.

b7dbe064 8202 434f 8bad b368cd6ccab1

De asemenea, pentru verificarea datelor, este necesară și transmiterea unor copii scanate după bonurile/procesele verbale de predare-primire a deșeurilor, de la începutul anului școlar curent și până la zi, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos:

 1. Procesele verbale (sau formularele de încărcare-descărcare sau orice alt document în baza căruia s-au facut predările de deșeuri ale instituției Dvs) pot fi transmise scanate sau fotografiate, electronic.
 2. Din documentele transmise trebuie să poată fi extrase (așadar avem rugamintea ca aceste informații să fie lizibile), următoarele date: 
  1. denumirea instituției
  2. denumirea companiei care a ridicat deșeurile 
  3. număr document
  4. data predării
  5. tipul de deșeu predat
  6. cantitatea predată
  7. unitatea de masură (tone, pubele, mc).

7. Dacă firma de salubrizare/colectorul îmi cere bani să ridice deșeurile separat cum procedez?

Consultați-vă cu primăria și întrebați dacă serviciul de colectare separată a deșeurilor este contra-cost sau gratuit și încercați să negociați atât cu primăria cât și cu firma de salubrizare astfel încât să găsiți o soluție optimă pentru toate părțile.

8. Cum procedez dacă vreau să predau și alte categorii de deșeuri (de exemplu deșeuri electronice – DEEE)?

Discutați cu firma de salubrizare să le ridice, daca nu doresc să ridice deșeurile contactați un operator privat, încheiați un contract de predare deșeuri cu el și stabiliti ulterior pașii de colectare. (având în vedere bineînțeles, să primiți bonuri la predarea deșeurilor care să conțină tipurile de deșeuri predate și cantitatea lor exprimată în kg).

9. Sub ce cod de deșeu raportam cantitățile de deșeuri menajere sau amestecate?

Deşi nu există o distincție oficială clară, conform legislației în vigoare (Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată), nu există un cod de raportare pentru „deșeurile menajere” acestea regăsindu-se incluse în categoria:

20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT, subcategoria 20 03 alte deşeuri municipale. Aşadar, deşeurile menajere, înțelegând prin asta deşeurile colectate în amestec, se vor raporta sub codul  20 03 01 deşeuri municipale amestecate

CONCLUZIE: Deşeurile menajere și asimilabile – deșeurile municipale amestecate, pot fi raportate pe codul de deșeu 20 03 01.

10. Cine preia deșeurile?

Deșeurile sunt preluate de firma de salubrizare/colectorul sau colectorii care au încheiat contract de colectare a deșeurilor fie cu școala fie cu primăria din localitate/sector.

11. ASAP revinde/are foloase financiare de pe urma deșeurilor?

ASAP nu revinde/nu are foloase financiare de pe urma deșeurilor. În momentul predării deșeurilor, acestea intră în proprietatea firmei care colectează deșeurile (firmă de salubrizare sau colector).

Firma de salubrizare/colectorul are ulterior obligația să transporte deșeurile la o stație de sortare iar după ce sunt sortate, deșeurile reciclabile sunt transportate la stațiile de reciclare/valorificare iar deșeurile municipale nereciclabile (deșeuri biodegradabile și reziduale) sunt transportate la gropile de gunoi.

12. Cine urcă datele pe platformă?

Datele sunt urcate în platformă în faza incipientă a proiectului de către echipa Expertdeseuri.ro/Ecoteca. Ulterior, pe măsură ce va avansa proiectul, datele vor putea fi urcate de un reprezentant al fiecărei școli implicate în proiect.

13. Cum se face cântărirea deșeurilor dacă nu sunt cântare pe mașinile de gunoi sau la centrul de colectare?

Dacă nu există cântare și nu se poate face cântărirea în momentul predării deșeurilor, se va urmări ca bonurile de predare/primire să fie completate cu tipul de deșeu, cantitatea și capacitatea pubelelor/sacilor (de exemplu: 2 saci de 60l – deșeuri de plastic, 1 pubelă de 240 l – hârtie, 1 container de 1,1 mc – deșeuri menajere).

Având aceste date complete, echipa Expertdeseuri.ro/Ecoteca realizează conversiile automat în cadrul platformei folosind factorii de conversie de mai jos:

 1. pentru hârtie/carton – 1 mc =1000 l =100 kg
 2. pentru plastic – 1 mc = 1000 l = 100 kg
 3. pentru deșeuri menajere – 1mc = 1000 l = 350 kg
 4. pentru sticlă – 1 mc = 1000 l =600 kg

14. Cum poate ajunge Primăria/Școala în posesia datelor/rapoartelor?

Primăria va primi rapoartele de la ASAP/Ecoteca lunar sau la cerere.

15. În cazul implementării colectării separate în cadrul școlilor se reduce factura la plata deșeurilor?

Prin introducerea colectării separate atât în cadrul școlilor cât și în cadrul altor instituții publice sau la „sursă” (la nivelul gospodăriilor individuale/blocurilor) se pot realiza economii financiare pentru bugetul local al primăriei, respectiv:

 • 80 lei/t (potrivit OUG Nr. 196/2005, Art. 9.1. lit.c) reprezentând contribuția pentru economia circulară
 • 50 lei/t  (OUG Nr. 196/2005, Art. 9.1. lit.p) pentru reducerea deșeurilor depozitate la gropile de gunoi

Dacă doriți să aflați dacă această reducere este implementată de primărie și în cadrul școlii vă rugăm să contactați primăria din localitatea în care activează școala sau după caz, firma de salubrizare cu care ați încheiat contractul de colectare a deșeurilor.

16. De ce infrastructură este nevoie pentru demararea proiectului (minimă/maximă)?

Proiectul poate fi demarat dacă în clase sau pe holuri sunt plasate cel puțin 2 cutii de carton (spre exemplu pot fi folosite cutii de legume preluate de la orice magazin sau supermarket/hypermarket), 1 cutie pentru colectare separată hârtie/carton și 1 cutie pentru colectare separată plastic/metal, marcate corespunzător – „hârtie/carton”, „plastic/metal”.

Dacă mai sunt generate și alte tipuri de deșeuri, de exemplu: sticlă sau deșeuri electronice și baterii, pot fi amplasate 1 cutie pentru sticlă și 1 cutie pentru electronice în zona cancelariei sau într-o zonă administrativă, pentru a preveni accidentarea elevilor.

17. Ale cui sunt datele si rapoartele?

Datele introduse și rapoartele generate sunt în proprietatea utilizatorilor aplicației. Aceștia au libertatea de-a le folosi cum doresc. Rapoartele sunt strict confidențiale și agregă – fără a interveni asupra lor – datele introduse în comenzile închise de ridicare a deșeurilor.

18. Ce fel de rapoarte furnizează platforma?

Formatele de raportare furnizate îndeplinesc două obiective majore: în primul rând asigură respectarea prevederilor legale în vigoare și, în al doilea rând, dau informații relevante pentru orice decizii doriți să luați în privința deșeurilor pe care le generați și administrați.

19. Care sunt avantajele utilizării platformei?

Sunt câteva avantaje mari:

 1. nu este necesar ca toți utilizatorii să cunoască legislația, ci doar să introducă date într-un formular simplu;
 2. toată activitatea se poate derula online și la distanță;
 3. datele sunt protejate, nu există riscul ca un utilizator să steargă ceva din greșeală;
 4. algoritmul de calcul e și el protejat, nu există riscul ca un utilizator să greșească o formulă de calcul;
 5. orice modificare legislativă este automat adoptată în procedura de lucru;
 6. se pot administra cam la fel de ușor 10 sau 100 de generatori;
 7. platforma oferă diverse rapoarte de evoluție a cantităților în timp, structură pe tipuri de deșeuri etc.
 8. formatul de raportare oficială e permanent actualizat, trebuie doar printat, semnat si depus.

20. În ceea ce privește centralizarea datelor referitoare la hârtie sau consumuri de utilități, se pot trimite datele totalizate pentru întreg anul?

Desigur, date agregate anual sunt mai bune decât niciun fel de date. Însă, pentru a putea monitoriza evoluția lunară și sezonieră a emisiilor de CO2, avem nevoie de date structurate pe luni. Astfel, vom putem identifica trendul/perioada cand au crescut consumurile și să intervenim punctual, când și dacă este cazul, pentru a putea îmbunătăți situația.

21. Ce companie de colectare va prelua deșeurile strânse în cadrul concursului?

Școala va preda deșeurile reciclabile către compania de salubrizare/colectorul cu care preia deja deşeurile. Bineinteles dacă deșeurile reciclabile nu erau predate separat înainte de concurs, colectorul/firma de salubrizare va fi anunțata de această schimbare și va fi stabilit de comun acord un program pentru ridicarea deseurilor reciclabile (de exemplu, o dată pe saptămână în fiecare marți).

Conform OUG 92/2021, articolul 17, alin.5 a) Primăria are obligația să asigure colectarea separată pe minimum 4 fracții – hârtie, plastic, metal, sticlă pe baza unui contract sau a mai multor contracte de delegare a serviciului de salubrizare.