Țintele de colectare pentru deșeurile de ambalaje devin de neatins din 2024

Introducerea unei garanții pe care operatorii economici trebuie să o achite către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) i-a pus pe majoritatea în situația în care nu își vor mai putea desfășura activitatea, iar țintele de colectare a deșeurilor provenite din ambalaje vor deveni de neatins în 2024, semnalează avocata Alina Guler, într-un nou articol de opinie pentru Green Report. 

În septembrie 2022, Guvernul României a adoptat o nouă Ordonanță de urgență, și anume OUG nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

După cum a fost semnalat și la momentul adoptării actului normativ în cauză, câteva dintre modificările aduse de acesta au impact semnificativ asupra modului de raportare, asupra garanțiilor precum și asupra noilor ținte minime de valorificare și reciclare
a deșeurilor de ambalaje.