STOICA & ASOCIAȚII câștigă definitiv litigiul având ca obiect anularea actelor administrative care au stat la baza edificării unui important depozit ecologic de deșeuri finanțat

xr:d:DAEt2A549m0:2507,j:5814571524256046652,t:24041006

În data de 4 aprilie 2024, a fost soluționat definitiv un litigiu complex inițiat în anul 2018 de o societate civilă profesională de avocați (acționând în nume propriu), litigiu în cadrul căruia a fost solicitată anularea actelor administrative care au stat la baza edificării unui depozit ecologic de deșeuri finanțat cu fonduri UE nerambursabile, solicitându-se totodată și desființarea construcției (deja finalizată la momentul inițierii litigiului). Acțiunea a fost formulată în contradictoriu cu mai multe autorități ale administrației publice locale. Apărarea Consiliului Județean Suceava și a Președintelui Consiliului Județean Suceava în acest litigiu a fost asigurată de STOICA & ASOCIAȚII, prin echipa de avocați formată din Valeriu Stoica (Founding Partner), Cătălina Dicu (Senior Partner) și Yolanda Beșleagă (Senior Associate).