Avocat Laura Dicu, managing partner REDPOINT: „Prin modificările aduse Directivei-Cadru privind deșeurile se îmbunătățesc condițiile de reciclare și reutilizare“

download (43)

Uniunea Europeană (UE) a prezentat statelor membre o propunere de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile cu un accent pe îmbunătățirea gestionării deșeurilor textile și alimentare. Motivate de Pactul Verde European și de Planul de Acțiune privind Economia Circulară, aceste schimbări vizează sectoarele cu cea mai intensivă utilizare a resurselor şi stabilesc obiective clare de reducere a impactului pe care deşeurile textile şi cele alimentare le au asupra mediului și a climei.

În centrul propunerii se află printre altele gestionarea deșeurilor textile, un sector afectat de o creștere continuă, alimentată de „moda de consum“ și introducerea frecventă pe piață a colecțiilor de haine foarte ieftine. Cu toate că obiectivul principal este prevenirea generării de deșeuri, cantitatea acestora continuă să crească. Comisia Europeană își propune să impună obligația de colectare separată a textilelor, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2025.

Studiile arată că aproximativ 78% din deșeurile textile postconsum nu sunt colectate separat și ajung în mod frecvent să fie amestecate cu deșeurile menajere, având un impact negativ semnificativ asupra mediului și generând emisii de gaze cu efect de seră. În plus, costurile de gestionare a deșeurilor textile nu sunt internalizate în prețul produselor noi, creând astfel un dezechilibru în ceea ce privește condițiile de concurență pe piața unică.

 

Citește mai mult