Comisia Europeană recomandă oficial SGR pentru laptopuri și telefoane

 

aaaa1

Conform Comisiei Europene, rata de colectare a dispozitivelor electronice de mici dimensiuni în întreaga UE rămâne scăzută. De exemplu, se raportează că rata de colectare a telefoanelor mobile este de sub 5%, iar în gospodăriile din UE există un stoc estimat de 700 de milioane de telefoane mobile nefolosite și deșeuri.  Aceste dispozitive sunt, de asemenea, bogate în materiale prețioase, în special în materii prime critice. Un singur smartphone conține pământuri rare în magnet, cobalt în baterie, indiu în ecran și tantal, galiu și metale prețioase în placa de circuite imprimate.

Colectarea și reciclarea electronicelor de consum de mici dimensiuni reprezintă o provocare deosebită, deoarece acestea sunt eliminate în mod necorespunzător prin intermediul deșeurilor municipale, exportate ilegal sau tratate în mod necorespunzător.

Pentru a identifica problemele legate de gestionarea DEEE în statele membre și pentru a le sprijini în soluționarea acestor probleme, Comisia a desfășurat o inițiativă de promovare a conformității DEEE, oferind recomandări statelor membre pentru a contribui la creșterea gradului de colectare a DEEE. Aceste recomandări includ, în special, ca statele membre să dezvolte o infrastructură suficientă pentru ca cetățenii să se debaraseze de DEEE și să informeze consumatorii cu privire la opțiunile de preluare care le sunt disponibile. Aceasta include asigurarea faptului că distribuitorii își îndeplinesc obligațiile de preluare în temeiul articolului 5 din Directiva 2012/19/UE și că oferă consumatorilor opțiunea de a returna gratuit dispozitivele.

Creșterea reparațiilor și reutilizărilor de echipamente electronice de mici dimensiuni, precum și reciclarea deșeurilor provenite de la astfel de echipamente va sprijini trecerea la o economie circulară, va contribui la securitatea aprovizionării cu materii prime și energie critice și va spori autonomia strategică a UE.

Citește mai mult