Legea privind regimul deșeurilor a fost promulgată

Photo source: Ziua Veche

Președintele României a semnat, vineri, decretul privind privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Legea are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 22 noiembrie 2008.

Potrivit expunerii de motive, gestionarea deșeurilor trebuie să fie îmbunătățită și să urmărească gestionarea durabilă a materialelor pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă, eficientă și rațională a resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, pentru a spori utilizarea energiei din surse regenerabile, pentru a crește eficiența energetică, pentru a reduce gradul de dependență față de resursele importate, pentru a crea noi oportunități economice și pentru a stimula competivitatea pe termen lung.