Ianuarie 2018

Modificările introduse de Ordinul 1503/2017 în ceea ce priveşte metodologia de calcul a contribuţiilor la Fondul pentru Mediu, aferente gestionării deşeurilor din ambalaje

Ordinul Ministrului Mediului 1503/2017, adoptat în decembrie 2017, aduce o serie de modificări semnificative legate de gestiunea şi raportarea cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţă de operatorii economici.

Modificările au impact atât asupra companiilor care pun pe piață produse ambalate, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, cât și în activitatea Organizaţiilor de Transfer de Responsabilitate (cele care îndeplinesc, în anumite condiții, obligațiile de valorificare a acestor articole, atunci când ele se transformă in deșeuri).

Actul normativ este destul de vast și foarte tehnic, fiind probabil la a 7-a sa revizuire. Pentru a înțelege fenomenul în ansamblu, nu vom prezenta doar modificările față de versiunea sa anterioară (OM 2413/2016), ci chiar obligațiile fiscale la care ne referim, în forma lor cea mai actualizată. Va fi nevoie de mai multe articole pentru a analiza și explica toate detaliile și severitatea impactului financiar asupra companiilor. Vă invităm, prin urmare, să urmăriți și următoarele articole pe această temă. Vi le vom transmite prin intermediul acestui newsletter lunar. Arhiva tuturor newsletter-elor o găsiți, întotdeauna, la https://expertdeseuri.ro/resurse/newsletters.

Ca să intrăm în subiect, vă reamintim faptul că toate companiile care „pun pe piață” produse ambalate sau ambalaje de desfacere au obligația de a recicla o cantitate de ambalaje egală cu diverse procente (între 15% și 60%, în funcție de tipul de material), în cursul aceluiași an. Reciclarea acestor cantități de deșeuri se poate face fie cumpărând aceste servicii de la firme care colectează, sortează sau reciclează deșeuri, fie predând această responsabilitate către o organizație specializată (așa numitul OTR – Organizație de Transfer a Responsabilității).

Pentru toate cantitățile care ar fi trebuit reciclate, însă nu s-au reciclat, Producătorul (compania care pune pe piață) are obligația de a plăti o contribuție la Fondul pentru Mediu. La data acestui articol, valoarea contribuției este de 2 lei/kg de deșeu din ambalaje (sau 2000 lei/tonă).

Prin comparație, dacă ar cumpăra servicii de colectare și reciclare a deșeurilor respective, Producătorul plătește prețul momentului pentru aceste servicii profesionale. La momentul scrierii acestui articol, prețurile pentru îndeplinirea obligațiilor de reciclare în numele Producătorului variază între 550 lei (hârtie-carton) și 1600 lei/t (aluminiu), la colectori/reciclatori.

Tot la momentul scrierii acestui articol, în România sunt autorizate și active 18 OTR-uri pentru ambalaje. Lista acestora este menținută, actualizată și publicată de către ANPM, pe site-ul propriu.

În articolul următor, vom detalia mai aprofundat ceea ce se înțelege prin „ambalaje puse pe piață” și, respectiv, „cantități de ambalaje valorificate”, în contextul actualizat de OM 1503/2017. O primă noutate absolută este includerea explicită, în cantitățile puse pe piață, a ambalajelor utilizate în consumul propriu. Pentru a înțelege toate implicațiile acestei prevederi este nevoie de prezentarea întregului concept al „punerii pe piață”, pe care îl veți regăsi în newsletter-ul următor.

Textul integral al Ordinului Ministerului Mediului nr. 1503/2017 – modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu poate fi accesat aici.

Ştiri naţionale

Aviz de la Primăria Timişoara: planul de deşeuri trebuie depus până în 15 februarie

Generatorii de deşeuri, în special societăţile comerciale, trebuie să anunţe autorităţile despre planul lor de a se debarasa de gunoaie. Potrivit legii, orice persoană fizică sau juridică ce produce cantităţi mari de deşeuri trebuie să depună la Primăria Timişara un plan de acţiune. Aflaţi mai multe detalii aici.

De ce nu reuşeşte România să pună în valoare resursele forestiere la adevăratul potenţial?

România nu reuşeşte să pună în valoare fondul forestier la întregul potenţial, iar volumul de masă lemnoasă în păduri a crescut. Acestea sunt doar două dintre concluziile la care a ajuns Consiliul Concurenţei, într-un studiu publicat recent. Aflaţi mai multe detalii aici.

Ştiri internaţionale

Dell vrea să recicleze aurul din deșeurile electronice

Dell a anunțat recent că vrea să recupereze aurul din electronicele uzate și să îl utilizeze la fabricarea de plăci de bază noi. Programul pilot ar urma să înceapă din această primăvară. Aflaţi mai multe detalii aici.

Japonezii au reușit să transforme plasticul în petrol

Transformarea petrolului în produse plastice este și un proces reversibil, iar asta ne-o arată o invenție care transformă materialul plastic înapoi în petrol. Aflaţi mai multe detalii aici.

Legislaţie

Regimul deşeurilor
Legea Nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată 28 martie 2014, modificată prin OUG nr. 68/2016 – consultaţi aici.

Legea Nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

Serviciul de salubrizare a localitaţilor
Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată prin Legea 99/2014;
OM 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Deşeuri din ambalaje
Legea Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje actualizată prin OUG 38/2016;si prin OUG 50/2019;
OM 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 31/2019.

Contribuțiile la Fondul pentru mediu

Contribuțiile la Fondul pentru mediu sunt reglementate prin OUG 196/2005, privind functionarea Administratiei Fondului pentru Mediu, amendata si completata succesiv prin mai multe acte normative:

Rubrică realizată cu sprijinul Asociaţiei ECOTECA

Creează cont

Pentru a intra în platforma de raportare a deşeurilor (www.ExpertDeseuri.ro) click pe “creează cont”.